Knowledge Hub / Vinnova beviljar SilverRail anslag för gröna pakettransporter med tåg

Vinnova beviljar SilverRail anslag för gröna pakettransporter med tåg

The author: Yvonne Dahlberg

02/07/2020

Written by Yvonne Dahlberg

Pandemin har lett till minskat tågresande på kort sikt – kommer vårt tågresande även att påverkas långsiktigt? Kan i så fall kapaciteten användas för att möta det ökade behovet av miljövänliga transporter som e-handeln efterfrågar? SilverRail satsar på innovation för att sammankoppla transporter av både passagerare och gods och Vinnova beviljar bidrag till projektet.

Nya lösningar behövs för att möta både de akuta och de mer långsiktiga behov som uppstår i spåren av coronakrisen. Nu finansierar Vinnova tolv projekt som ska bidra till en snabb och hållbar omställning av samhälle, verksamheter och produktion. SilverRail Technologies startar nu igång ett av projekten som får anslag av Vinnova.

Dagens godstransporter med tåg passar inte e-handeln

Coronaviruset har inneburit högtryck för många e-handlare och antalet pakettransporter ökar. En stor del av transporterna sker via miljöförstörande lastbilstransporter. Att välja transport med tåg är miljövänligt men passar sällan kraven på flexibilitet och on-demand som e-handlarna efterfrågar. En viktig orsak är att existerande tjänster för tågtransport av gods fokuserar på större partier och inte heller kan bokas on-demand. Samtidigt har tågoperatörerna sett passagerarantalet sjunka drastiskt och även om kurvorna nu börjar vända något innebär distansieringen ombord på tåget att man kör med lägre beläggning, vilket påverkar intäkterna.

Säkrar intäkter för tågoperatörer och möjliggör klimatneutrala transporter

Med en ny flexibel lösning för transport av gods på passagerartåg öppnas en möjlighet för klimatbesparingar vid transporter samtidigt som intäktströmmarna för tågoperatörer till viss del kan stabiliseras även när personresorna minskar. När tågbolagen enkelt kan sälja sin tillgängliga transportkapacitet till andra aktörer, framförallt last-mile bolag inom e-handel, kan man täcka upp för skiftningar i efterfrågan på kort och lång sikt.

SilverRails pilotprojekt sker i samarbete med Snälltåget som bidrar med tågoperatörens synvinkel och kravställningar och logistikföretaget Airmee som engagerar sig som en del av sin strategi för att kunna tillhandahålla fossilfria transporter från dörr till dörr. Med i projektet finns också Innovation 360 för att bistå med struktur och processer i innovationsarbetet.

”Kombinationen av passagerar- och godstrafik är i sig inte ny, det finns goda exempel på detta, tex bussgods. Det har dock aldrig gjorts på tåg i modern tid och vi tycker att det är hög tid för det här nu. Vårt mål är att ha en lösning färdig i god tid till julhandeln, en lösning som innebär klimatneutrala transporter som enkelt kan skalas upp, både i Sverige och i andra länder”, säger Maria Perman, Affärsutvecklare på SilverRail Technologies.

Kontakt
Maria Perman, Affärsutvecklare SilverRail Technologies AB
Tel: 070 5877596
E-post: maria.perman@silverrailtech.com

Om SilverRail Technologies
SilverRail Technologies utvecklar och tillhandahåller mjukvara för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter för markbunden trafik, med fokus på tåg och buss. Varje år hanteras över en miljard resesökningar och 30 miljoner bokningar med hjälp av SilverRails applikationer och lösningar. SilverRail har kontor i London, Stockholm, Brisbane och Boston.

Här kan du läsa mer om alla samtliga projekt som beviljats anslag av Vinnova: https://www.vinnova.se/nyheter/2020/06/innovationsprojekt-i-krisens-spar/

Train