Knowledge Hub / SJs nya biljettsystem kan äventyra marknaden för mindre aktörer

SJs nya biljettsystem kan äventyra marknaden för mindre aktörer

The author: Yvonne Dahlberg

16/04/2021

Written by Yvonne Dahlberg

2009 togs beslutet att avreglera svensk järnväg och den anses idag vare en av världens mest avreglerade järnvägar.

SilverRail har en lång historia av att samarbeta med SJ och andra operatörer inom tåg och kollektivtrafik. Tillsammans gör vi det möjligt för resenärer att resa och köpa sina biljetter på ett smidigt och enkelt sätt med över 40 operatörer och flera olika trafikslag. Produkten ResPlus, som erbjuds av Samtrafiken, är ett utmärkt exempel på hur samarbetet mellan i stort sett samtliga aktörer på marknaden skapar resenärsnytta genom möjligheten att kombinera resor med nationella och regionala tåg- och bussoperatörer.

SilverRails tekniska plattform aggregerar det reseutbud som marknaden erbjuder och möjliggör att detta kan säljas vidare av både operatörerna själva och resebyråer.

2019 inledde SJ en upphandling för ett nytt bokningssystem. Möjlighet att fortsatt kunna erbjuda kombinerat resande mellan olika operatörer var en del av de ursprungliga kraven i deras anbudsförfrågan.

SilverRail Technologies AB vann inte upphandlingen. Vi anser att den valda leverantören inte erbjöd möjligheten att tillhandahålla kombinerat resande på det sätt som efterfrågades i anbudsförfrågan och att detta riskerar att innebära restriktioner i reseutbudet som SJ tillhandahåller. Något som inte bara påverkar resenärens valmöjlighet utan också kan bidra till minskade incitament att välja tåget. Därför valde vi att överklaga upphandlingen utan framgång.

Vi respekterar beslutet att upphandlingen genomfördes korrekt, men vill poängtera att vi ser en risk för en mer fragmenterad marknad där utbudet inte längre blir lika lättåtkomligt för svenska resenärer.

25 % av de resor som säljs idag säljs som kombinationsresor. SJ är den ledande aktören och sj.se är ett naturligt förstaval för resenärer som vill köpa tågbiljetter.

För att främja en öppen marknad, och resenärens valfrihet, blir det viktigt att säkerställa att även mindre spelare får en rättvis chans att erbjuda sitt utbud i kombination med andra operatörers.

SilverRail ser fram mot att samarbeta med hela branschen för att säkra att den svenska tågmarknaden även i fortsättningen förblir öppen och lättillgänglig för både operatörer och resenärer.

Contacts

Monica Öberg, MD SilverRail Technologies AB
monica.oberg@silverrailtech.com

+46 72 0711 858

Yvonne Dahlberg, Press officer SilverRail Technologies AB
yvonne.dahlberg@silverrailtech.com
+46 76 8991 684

Train