Knowledge Hub / SJ extends their agreement with SilverRail

SJ extends their agreement with SilverRail

The author: Yvonne Dahlberg

09/07/2019

Written by Yvonne Dahlberg

Press release
July 9th 2019
SJ AB has chosen to extend its existing agreement with SilverRail Technologies AB for a minimum term of 4 years. The agreement covers SilverRail’s software solutions for inventory management, sales and distribution of rail tickets.

“Today SJ’s sales takes place mainly in our digital channels. Therefore, a well-functioning booking and sales platform is critical to our business. SilverRail delivers a stable solution that gives us the opportunity to give our customers a good digital experience at all stages of the trip”, says Clas Artvin, CIO at SJ.

According to a recent Novus survey carried out in Sweden on behalf of SilverRail, more than half of the respondents would prefer to choose trains over cars (56%) and planes (55%).

“We are very pleased that SJ has chosen to extend our agreement which will continue to help more people make train their first choice. The Swedish market is recognised as a leader in rail digital sales. Together we continue to look for new ways to drive sales and reduce costs. This is something we strongly believe can also benefit rail carriers in other markets. Our standardized sales and booking platform, our connected global distribution & sales network and our product investment fit the digital demands of the modern passenger, says Johan Ribbeklint, VP Commercial SilverRail Technologies AB.”

He continues:
“Our cloud-based sales platform is a SaaS solution, providing both scalability and efficiency for our customers. When we add our unique multi-modal functionality, enabling passengers to find and book from several rail carriers as well as other transport operators like taxis and buses, we have a very strong proposition for European rail carriers.”

Contact:
Johan Ribbeklint, VP Commercial SilverRail Technologies AB
Tel: +46 70 6185196
Email: johan.ribbeklint@silverrailtech.com

About SilverRail Technologies
SilverRail Technologies develops and supplies software for inventory, sales and distribution of tickets for ground transport, focusing on trains and buses. Each year, over one billion travel searches and 30 million bookings are handled using SilverRail’s applications and solutions. SilverRail has offices in London, Stockholm, Brisbane and Boston.

About SJ
SJ is a Swedish travel company that offers sustainable train travel on its own and in collaboration with others. The Group has sales of approximately SEK 7.9 billion and has 4,600 employees. As a market-leading train operator, SJ connects Sweden, as well as Scandinavia’s capitals. Every day, 140,000 people choose to travel with one of SJ’s 1,200 departures from 284 stations.
___________
Swedish version:

Pressrelease
9 juli 2019
SJ förlänger avtal med SilverRail

SJ AB har valt att förlänga sitt befintliga avtal med SilverRail Technologies AB i 4 år med option på förlängning. Avtalet omfattar SilverRail’s mjukvarulösningar för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter.

SJs försäljning sker i dag i huvudsak i våra digitala kanaler. Därför är en väl fungerande boknings- och försäljningslösning kritisk för vår affär. SilverRail levererar en stabil lösning som ger oss möjlighet att ge våra kunder en bra digital upplevelse både inför och under resan, säger SJs CIO Clas Artvin.

Enligt en tidigare Novusundersökning (april 2019) som genomfördes på uppdrag av SilverRail säger sig över hälften av svenskarna ha en positiv inställning till att välja tåget framför bil (56%) och flyg (55%).

Det är väldigt glädjande att SJ ger oss förnyat förtroende och väljer att fortsätta vårt goda samarbete för att få ännu fler att välja tåget. Tillsammans har vi kommit långt när det gäller att erbjuda smidiga köp av tågbiljetter på den svenska marknaden. Nu vill vi att fler aktörer utanför Sverige ska kunna dra nytta av detta också satsar ytterligare på att vidga våra affärer i Europa, men framför allt Norden, säger Johan Ribbeklint, VP Commercial SilverRail Technologies AB och fortsätter:

Vi har gedigen erfarenhet av att tillhandahålla standardiserade sälj- och bokningstjänster med både nationellt och internationellt utbud. Vår skalbara, molnbaserade säljplattform stöder resande med både olika tågoperatörer och trafikslag som buss och taxi och svarar mycket väl upp till de behov som finns hos andra europeiska tågoperatörer. Inte minst med tanke på att Sverige ligger i framkant med en redan avreglerad marknad med digitalt mogna resenärer.

Kontakt
Johan Ribbeklint, VP Commercial SilverRail Technologies AB
Tel: 070 6185196
E-post: johan.ribbeklint@silverrailtech.com

Om SilverRail Technologies
SilverRail Technologies utvecklar och tillhandahåller mjukvara för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter för markbunden trafik, med fokus på tåg och buss. Varje år hanteras över en miljard resesökningar och 30 miljoner bokningar med hjälp av SilverRails applikationer och lösningar. SilverRail har kontor i London, Stockholm, Brisbane och Boston.

Om SJ
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer.

Train