Knowledge Hub / Ombokningsbart och digitalt förenklar för Snälltågets resenärer

Ombokningsbart och digitalt förenklar för Snälltågets resenärer

The author: Yvonne Dahlberg

08/06/2020

Written by Yvonne Dahlberg

I dagarna har Snälltåget lanserat ombokningsbara biljetter vilket innebär att alla bokade resor går att boka om. Antingen direkt, genom en ny resa eller bytas mot ett värdebevis för att kunna boka en resa vid ett senare tillfälle. Samtidigt lanseras digitala värdebevis som utfärdas direkt till kunden i samband med ombokning.

Vi hade planerat att lansera ombokningsbara biljetter under 2020, men nuvarande situation med Covid-19 gjorde att vi fick forcera det hela. Från idé till lansering tog det lite drygt två månader. Vi kommer med all säkerhet behöva finjustera lite ytterligare, men det viktiga var att snabbt leverera erbjudanden och funktionalitet som adderar värde till våra kunder, säger Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget.

Vad innebär det för er att kunna erbjuda era kunder ombokningsbara biljetter?

Det här innebär ju en ökad trygghet för resenärerna att de kan boka en framtida resa och samtidigt veta att det inte finns någon risk för att resan så att säga ska brinna inne. De kunder som inte vill betala det lite högre priset som återbetalningsbara biljetter innebär vet i alla fall att de kommer kunna utnyttja sin resa. Vilket gör att vi kan fokusera framtida försäljning trots att det är svårt att förutse hur framtiden kommer att se ut, berättar Marco vidare.

Blir det ekonomiska konsekvenser för Snälltåget att erbjuda alla biljetter ombokningsbara?

Eftersom vi vänder oss främst till privatkunder och merparten av våra resor sällan bokas med kort varsel har vi affärsregler som bygger på ett givande och tagande mellan oss och våra kunder. Vi erbjuder möjlighet till kostnadsfri ombokning så länge resenären meddelar oss i tillräckligt god tid för att vi ska ha en möjlighet att kunna ta ombord en annan resenär. För oss innebär det 24 timmar, säger Marco.

Ni inför nu också digitala värdebevis, berätta lite mer om det:

Ett värdebevis kan utfärdas antingen som kompensation för en ombokad resa eller för att kompensera mellanskillnaden om resan som man bokar om till är billigare än ursprungsresan. Med alla biljetter ombokningsbara räknar vi med att hanteringen av värdebevis kommer öka framöver och vi vill då ha en process som är automatiserad och digital. Både för vår interna effektivitets skull, men också för att våra kunder ska uppleva processen som smidig och enkel. Vi har använt SilverRails API för att bygga ihop bokningsprocessen med våra egna betallösningar och kan på så vis leverera ett digitalt värdebevis direkt när kunden bokar om sin resa. Digitala värdebevis kommer också att användas som kompensation vid förseningar, även den processen arbetar vi med att automatisera avslutar Marco Andersson.

Train