Knowledge Hub / Nu reser e-handelsklapparna miljövänligt mellan Stockholm och Malmö

Nu reser e-handelsklapparna miljövänligt mellan Stockholm och Malmö

The author: Yvonne Dahlberg

07/12/2020

Written by Yvonne Dahlberg

Aldrig tidigare har trycket på e-handeln varit så stor. I en andra våg av pandemin blir det för många den enda alternativet för att sköta julklappshoppingen. En undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord visar att 72,5 % av alla köpen under Black Week gjordes över nätet. Även om omständigheterna just nu är extraordinära kan vi ändå med största sannolikhet anta att det är det en beteendeförändring som är här för att stanna. För att vara säkra att vi når de uppsatta klimatmålen blir det därmed också extra viktig att säkra hållbara transporter för e-handeln.

I ett pilotprojekt finansierat av Vinnova testkör nu SilverRail, Snälltåget och Airmee hur man kan sammankoppla transporter av både passagerare och gods för att skapa en hållbar transportlösning när e-handeln ökar.

Nu genomförs de första testerna av en prototyp för samtransport av e-handelsgods på persontåg. Pilotprojektet genomförs på sträckan Malmö-Stockholm och testerna omfattar både den fysiska transporten av gods och bokningssystemet för boka in gods ombord på tågen. Piloten är viktig del i att utforska möjligheten till helt fossilfria transporter inom e-handeln utan att göra avkall på flexibilitet.

Att kombinera resor och pakettransporter kan skapa förutsättningar för fler avgångar för våra resenärer och samtidigt möjliggör det klimatsmarta transporter av paket – Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget
Hur man ska minimera e-handelstransporters negativa påverkan på klimatet är grunden till varför Airmee finns och en stor fråga som vi jobbar med dagligen. Att vara med och testa nya möjligheter för helt fossilfria transporter med tåg är därför väldigt spännande och något vi tror att många e-handlare kommer uppskatta – Jonathan Svensson, Logistikansvarig på Airmee

Som ett nästa steg i projektet planeras också experiment kring betalningsvilja hos slutkonsument vilket kan ge viktiga insikter kring hur en framtida affärsmodell kan utformas.

Med bokningsplattformen så hoppas vi på att skapa ett transparant system där utbud och efterfrågan kan mötas och tillgängliggöra godstransporter på tåg för flera aktörer. Det tjänar alla på; tågoperatörerna, leveransfirmorna, e-handlarna – och inte minst slutkonsumenterna och miljön – Maria Perman, Affärsutvecklare på SilverRail Technologies

Är du intresserad av att delta i vidare tester av godsfrakt på tåg mellan Malmö-Stockholm? Kontakta oss gärna!

Kontakt
Maria Perman, Affärsutvecklare SilverRail Technologies AB
Tel: 070 5877596
E-post: maria.perman@silverrailtech.com

Om SilverRail Technologies
SilverRail Technologies utvecklar och tillhandahåller mjukvara för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter för markbunden trafik, med fokus på tåg och buss. Varje år hanteras över en miljard resesökningar och 30 miljoner bokningar med hjälp av SilverRails applikationer och lösningar. SilverRail har kontor i London, Stockholm, Brisbane och Boston.

Här kan du läsa mer om alla samtliga projekt som beviljats anslag av Vinnova:
https://www.vinnova.se/nyheter/2020/06/innovationsprojekt-i-krisens-spar/

Train