Knowledge Hub / Det här får svenskarna att välja bort tåget

Det här får svenskarna att välja bort tåget

The author: Yvonne Dahlberg

13/06/2019

Written by Yvonne Dahlberg

PRESSMEDDELANDE 2019-06-12

I klimatdiskussionens spår lät SilverRail nyligen undersökningsföretaget Novus genomföra undersökningen, ”Svenskarnas inställning till tågresande”, för att reda ut vad som kan få fler att välja tåget framför bil eller flyg. Kostnaden var den klart viktigaste faktorn.

Målgruppen för undersökningen var 1000 personer mellan 18 och 79 år ur den svenska allmänheten.

Kvinnor mest positiva
Över hälften av svenskarna har en positiv inställning till att välja tåget framför bil (56%) och flyg (55%). Kvinnor är mest positiva. Mest negativa är män och höginkomsttagare.

Varför är det då inte fler som faktiskt väljer tåg? Undersökningen visar att 63% säger att kostnaden är avgörande för inrikesresor och 48% anger samma skäl för resor utomlands. För resor inom Sverige anges också bristande punktlighet som en viktig faktor. 44 % av de tillfrågade säger att ökad punktlighet skulle få dem att välja tåget oftare. 

Frågor som enklare biljettköp, en och samma biljett över hela landet, bättre service på tågen och garanterad hjälp vid förseningar hamnar förhållandevis långt ner på prioriteringslistan i alla fall när det gäller inrikestrafiken. Bara 14 % av de tillfrågade uppger att en biljett över hela landet skulle få dem att välja tåget oftare. Kanske lite tvärt emot vad man tror.

Med tanke på att ett nationellt biljettsystem står högt på den politiska agendan nu, är det intressant att se att det inte tycks vara något som svenskarna efterfrågar, säger Emma Ollevik, Vice President Marketing & Portfolio på SilverRail Technologies och fortsätter: Vi har kommit långt både vad gäller digitalisering och samverkan mellan olika aktörer. Att köpa biljetter för att åka kollektivt är inte särskilt svårt idag. Så länge det är inom Sverige vill säga.

När det gäller att välja tåget för utlandsresor blir det däremot merbetydelsefullt att enklare kunna hitta, jämföra och boka tågbiljetter på samma sätt som för flyg. 37 % säger att det skulle få dem att välja tåget oftare vid utlandsresor. 34 % vill kunna få hela resan på en biljett och 26 % lyfter fler nattåg till europeiska städer som en viktig faktor för att välja tåget.

Tåg betraktas traditionellt som en nationell angelägenhet till skillnad från flyget. Branschen har inte samma vana vid att samverka över landsgränserna och flera av de standarder som finns inom flyg saknas. Trots detta finns flera samarbeten för att möjliggöra enklare bokningar och mycket är på gång. Det har faktiskt också handlat om efterfrågan där lågprisflygen definitivt har bidragit till ett minskat intresse för tåg. Nu när det börjar vända ser vi också hur allt fler aktörer 56jobbar aktivt för att erbjuda enklare bokning ut i Europa, säger Emma Ollevik.

För att se hela undersökningen, klicka här.

För mer information:
Yvonne Dahlberg
Marketing Director 
SilverRail Technologies AB
Mobil: +46 761 899 16 84
yvonne.dahlberg@silverrailtech.com

Expensive tickets and poor punctuality is causing Swedes to opt out of train travel

With climate change at the top of the political agenda, SilverRail Technologies AB recently partnered with research company, ‘Novus’, to carry out a survey entitled, ‘The Swedes’ Approach to Train Travel’. The aim was to find out what can be done to get more people choosing trains over cars and planes. 1,000 Swedes aged between 18 and 79 years old participated. The survey found that cost is the most influencing factor when choosing transport.

Women were found to be the most positive about train travel
The results show that more than half of the respondents would prefer to choose trains over cars (56%) and planes (55%). Women proved to be the most positive about train travel, while men and people with high incomes prefer flying and driving. So, what is stopping more people from using trains?

63% of respondents cited lower ticket prices as a reason for choosing the train more often domestically, while 48% mentioned lower cost as a driver for international travel. Punctuality is also a consideration, with 44% of respondents saying greater reliability would make them choose the train more often.

Simpler ticketing has some influence

Factors such as simpler ticketing (where one ticket can be used across the country), better onboard services along with guaranteed assistance in the event of delays are further down the priority list for domestic travellers. Only 14% of respondents said that better ticketing would make them choose the train more often, which is contrary to what one might expect.

“Given that a national ticketing system is high on the political agenda now, it is interesting to see that it does not seem to be something that the Swedes demand,” says Emma Ollevik, Vice President of Marketing & Portfolio at SilverRail Technologies AB. She adds, “we have come a long way both in terms of digitization and collaboration between the different operators, so buying domestic train tickets is not as difficult today.”

International rail is different

However, when it comes to travelling by train abroad, the ability to find, compare and book tickets more easily (such as the experience of buying flights), is high on people’s agenda. The survey shows that 37% say it would make them choose the train more often, 34% would want their whole trip on a single ticket, and 26% would chose rail if there were more night trains to European cities.

Why is booking international rail harder? Rail, unlike the air industry, has always been regarded as a national asset. Meaning there is not as much collaboration across borders, along with fewer industry standards. Moreover, the increase of low-cost flights means the demand is not there. However, according to Emma Ollevik this is changing. Emma has commented that the increasing interest in rail means more players are collaborating to make booking international rail easier.

Yvonne Dahlberg
Marketing Director 
SilverRail Technologies AB
Mobil: +46 761 899 16 84
yvonne.dahlberg@silverrailtech.com

Train