Categories
knowledge

How MEDS delivers medicines using our train freight solution

It’s 23:55 on Thursday 17th December.

At Stockholm Central station, a Snälltåget train for Malmo leaves Platform 10 loaded with 125 packages. These parcels are for MEDS, an online pharmacy, who are dispatching vital medicines to Southern Sweden.

Earlier on, the goods were packed and delivered to Stockholm Central by Airmee from their logistics centre in Årsta. Once the packages arrived in Malmo, Airmee then unloaded and transported the items to customers in Malmo.

Is this the start of flexible, effective and environmentally-friendly logistics?

“For us at Airmee, fast and smooth transport between cities is crucial for us to be able to maintain our strong customer proposition with same-day deliveries. In this trial, it was therefore important for us to see if trains do not contribute to longer lead times. The pilot was carried out together with our customer MEDS to see what train transport means for our clients and their customers. The test clearly shows that we do not need to compromise on either quality or delivery time by using more environmentally friendly means of transport. We expect that using trains will require some operational tweaks, but in terms of the reduced climate impact, it is an investment worth making. We look forward to bringing more of our customers onboard with the project.”

– Jonathan Svensson, Logistics Manager at Airmee
At MEDS, we love to test new innovative solutions, and we were beyond excited about this pilot when it contributes to better logistics both for customers and for the environment. We hope that together with Airmee as a partner we can continue to make deliveries faster and climate-friendly all over Sweden! ”
– Marika Baltscheffsky, CMO, MEDS

This test is part of an innovation project in collaboration with Vinnova. Read more: https://silverrailtech.com/content/nu-reser-e-handelsklapparna-miljovanligt-mellan-stockholm-och-malmo/

Categories
Uncategorized

Nu tar apoteksvarorna tåget söderut

Torsdag 17e december, kl 23:55 rullade Snälltåget ut från spår 10 på Stockholms Centralstation, lastad med 125 hårda paket till Malmö.. 
Onlineapoteket MEDS, kunde sent i torsdags skicka samtliga torsdagens södergående leveranser till Malmö med tåg och därmed minimera transportens miljöpåverkan. 
Via leveransföretaget Airmees logistikcentral i Årsta sampaketerades och levererades paketen till T-centralen för avgång med Snälltågets Natttåg. 
Tåget anlände punktligt till Malmö på fredag morgon kl 07:10 där Airmee mötte upp för avlastning och vidare transport ut till slutkund. 
Tåg innebär både hög kvalitet och snabba leveranser

”För oss på Airmee är snabba och smidiga transporter mellan städer avgörande för att vi ska ha möjlighet att bibehålla vårt starka kunderbjudande med same-day leveranser, det var därför viktigt för oss att i detta test och se att tågtransporter inte bidrar till längre ledtider. Piloten genomfördes tillsammans med vår kund MEDS för att se vad tågtransporter innebär för våra kunder och konsumenter. Testet visar tydligt att vi inte behöver tumma på vare sig kvalitet eller leveranstid genom att använda oss av mer miljövänliga transportmedel. Vi räknar med att tågtransporter kräver något mer av oss på Airmee rent operationellt men i förhållande till den minskade klimatpåverkan så är det en given investering värd att ta. Vi ser framemot att ta ombord fler av våra kunder på det här projektet”
– Jonathan Svensson, Logistics Manager på Airmee
På MEDS älskar vi att testa nya innovativa lösningar, och var framför allt exalterade över denna pilot när den bidrar till bättre logistik både för kunder och för miljön. Vi hoppas att tillsammans med Airmee som partner kunna fortsätta göra leveranserna snabbare och klimatsmartare över hela Sverige!”
– Marika Baltscheffsky, CMO, MEDS

Detta test är en del av Vinnovaprojektet  ”E-handeltransport via tåg” som SilverRail driver.  Läs mer: https://silverrailtech.com/content/nu-reser-e-handelsklapparna-miljovanligt-mellan-stockholm-och-malmo/ 

Categories
knowledge

How SilverRail helps LNER deliver the best value tickets

LNER (London North Eastern Railway) operates the East Coast mainline, joining London with cities in the North like York and Edinburgh. LNER prides itself on delivering the very best experience in train travel at every step of the customer journey, which is why it recently launched Smart Save that provides great value fares without the hassle.

LNER Smart Save offers the same great savings as split ticketing but with the added benefit that customers travel on just one ticket and in the same seat for their entire journey. So no more juggling a bunch of tickets or changing seats mid-trip to get the best fares!

“We are really excited to bring Smart Save to our customers. Our partnership with SilverRail enables us to help travellers save money whilst at the same time maintain the brilliant travel experience for which we are known”.
Becky Dartnall, Head of Digital Products at LNER

While split tickets are a boon for travellers, they can be challenging to deliver for rail operators in terms of operational costs, complexity and digital delivery speed. Operators pay industry bodies for access to rail content (or “availability lookups”), such as when a potential customer searches for a journey. With split tickets, this cost increases exponentially as the operator is having to get price and availability data for multiple legs within a journey. These additional queries also negatively impact platform speed (or “latency”) as more data processing has to happen in the background, which impacts the customer experience.

“Today, the average journey requires just a single availability lookup, and this adds roughly 500ms to each journey planning request. Split ticketing with advance fares can increase the amount of availability lookups required by upwards of 20 per journey, whilst also adding from 2 to 5 seconds latency to each request.”
David Emerson, Product Manager at SilverRail

To enable LNER to deliver Smart Save efficiently, SilverRail’s back-end split ticketing solution uses a highly accurate cached rail data through its Availability Service tool, making it cost-effective to operate and lightning quick to use for potential customers.

Having already helped LNER pioneer calendar search in rail e-commerce, we are excited to have played a part in helping LNER become the first UK TOC to offer a simple alternative to split tickets to customers and we are looking forward to powering more innovations further down the line.

To find out more about our innovative journey planning and search products, get in touch.

Contact
Frederic Kalinke, Marketing Director, SilverRail
E-mail: frederic.kalinke@silverrailtech.com

About SilverRail
SilverRail’s e-commerce engine for rail powers over one billion travel searches and 30 million bookings a year. It has offices in London, Stockholm, Brisbane and Boston.

Categories
knowledge

Nu reser e-handelsklapparna miljövänligt mellan Stockholm och Malmö

Aldrig tidigare har trycket på e-handeln varit så stor. I en andra våg av pandemin blir det för många den enda alternativet för att sköta julklappshoppingen. En undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord visar att 72,5 % av alla köpen under Black Week gjordes över nätet. Även om omständigheterna just nu är extraordinära kan vi  ändå med största sannolikhet anta att det är det en beteendeförändring som är här för att stanna. För att vara säkra att vi når de uppsatta klimatmålen blir det därmed också extra viktig att säkra hållbara transporter för e-handeln.

I ett pilotprojekt finansierat av Vinnova testkör nu SilverRail, Snälltåget och Airmee hur man kan sammankoppla transporter av både passagerare och gods för att skapa en hållbar transportlösning när e-handeln ökar.

Nu genomförs de första testerna av en prototyp för samtransport av e-handelsgods på persontåg. Pilotprojektet genomförs på sträckan Malmö-Stockholm och testerna omfattar både den fysiska transporten av gods och bokningssystemet för boka in gods ombord på tågen. Piloten är viktig del i att utforska möjligheten till helt fossilfria transporter inom e-handeln utan att göra avkall på flexibilitet.

Att kombinera resor och pakettransporter kan skapa förutsättningar för fler avgångar för våra resenärer och samtidigt möjliggör det klimatsmarta transporter av paket
– Marco Andersson, Marknadschef för Snälltåget

Hur man ska minimera e-handelstransporters negativa påverkan på klimatet är grunden till varför Airmee finns och en stor fråga som vi jobbar med dagligen. Att vara med och testa nya möjligheter för helt fossilfria transporter med tåg är därför väldigt spännande och något vi tror att många e-handlare kommer uppskatta
– Jonathan Svensson, Logistikansvarig på Airmee

Som ett nästa steg i projektet planeras också experiment kring betalningsvilja hos slutkonsument vilket kan ge viktiga insikter kring hur en framtida affärsmodell kan utformas.

Med bokningsplattformen så hoppas vi på att skapa ett transparant system där utbud och efterfrågan kan mötas och tillgängliggöra godstransporter på tåg för flera aktörer. Det tjänar alla på; tågoperatörerna, leveransfirmorna, e-handlarna – och inte minst slutkonsumenterna och miljön
– Maria Perman, Affärsutvecklare på SilverRail Technologies

Är du intresserad av att delta i vidare tester av godsfrakt på tåg mellan Malmö-Stockholm? Kontakta oss gärna!

Kontakt
Maria Perman, Affärsutvecklare SilverRail Technologies AB
Tel: 070 5877596
E-post: maria.perman@silverrailtech.com

Om SilverRail Technologies
SilverRail Technologies utvecklar och tillhandahåller mjukvara för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter för markbunden trafik, med fokus på tåg och buss. Varje år hanteras över en miljard resesökningar och 30 miljoner bokningar med hjälp av SilverRails applikationer och lösningar. SilverRail har kontor i London, Stockholm, Brisbane och Boston.

Här kan du läsa mer om alla samtliga projekt som beviljats anslag av Vinnova:
https://www.vinnova.se/nyheter/2020/06/innovationsprojekt-i-krisens-spar/

Categories
knowledge

Climate friendly e-commerce transportation for Stockholm to Malmö

Never before has the demand for e-commerce deliveries been so high. With the restrictions caused by the second wave of the pandemic, online ordering is the only option for many Christmas shoppers this year,  A survey conducted by Kantar Sifo on behalf of PostNord shows that 72.5% of all purchases during Black Friday Week were made online. Although the current circumstances are extraordinary, this trend is most likely a long-term behavioral shift. To make sure we reach our climate goals, sustainable transportation solutions for e-commerce are essential.

In a pilot project funded by Vinnova, SilverRail, Snälltåget and Airmee are now testing how to connect transport modes for both passengers and goods to create a climate-friendly solution.

Combined freight and passenger transportation

The pilot is being carried out on the Malmö-Stockholm train line, evaluating both the feasibility of co-transporting goods and people, and the online system for booking goods on to the trains. The objective is to prove that a flexible and fossil-free e-commerce transportation solution is possible.

Combining people and goods on trains enables us to put on more trains for our travellers, whilst at the same time providing a climate-friendly logistics solution”
– Marco Andersson, Marketing Manager for Snälltåget

Our mission is to minimize the negative impact of e-commerce logistics on the environment. Participating in testing new opportunities for fossil-free transport by train is therefore very exciting and something we believe many e-retailers will appreciate
– Jonathan Svensson, Logistics Manager at Airmee

Exploring consumers’ willingness to pay

The next step in the project will explore the willingness for consumers to pay, which will help validate potential business models.

We aim to create a transparent system where supply and demand can meet and make freight transport by passenger train available to several players. It benefits everyone: train operators, courier companies, e-retailers  and not least end consumers and the environment
– Maria Perman, Business Developer at Silverrail Technologies.

Contact
Maria Perman, Business Development, SilverRail Technologies AB
Tel: + 46 70 5877 596
E-mail: maria.perman@silverrailtech.com

About SilverRail
SilverRail Technologies develops software and distribution platforms for over one billion travel searches and 30 million bookings a year. SilverRail has offices in London, Stockholm, Brisbane and Boston.

Categories
operator

Super Cache

Super Cache

We’ve built a caching system for UK Rail that makes brilliant e-commerce experiences (like calendar search and split ticketing) possible for rail operators and OTAs, by lowering delivery costs and increasing site speed.

 

Categories
operator traveller

Departure Board App

Departure Board App

We’ve built an app which makes it easy for travellers to see which platform their train is on and whether there are any delays (in real-time). Simple but effective.